Friday, January 16, 2009

نحن نواجه نيران الدبابات الفاشية بصدورنا العارية...اين انت يا عباس ومبارك وعبداللة


No comments: